arrow_upward Bolystprosjekt på Mære og Sparbu

Status for oppgavene, tidslinje. Bolystkart.

Kartlagte oppgaver fra møte 19.01.2016.

Bolystkart 19.01.2016.

Status for kartlagte oppgaver etter møte 18.02.2016.

Bolystkart etter møte 18.02.2016.

Status på oppgaver etter møte 15.03.2016. 

Status på oppgaver etter  møte 12.04.2016.
Status på oppgavene pr 27.06.2016.

Status på oppgavene etter møte 09.03.2017.

Link til kommunens oversikt over mulige tilskudd:
http://www.steinkjer.kommune.no/kulturtilskudd.400883.no.html

Rehablitering av gammel ballbinge godkjent 20.04.2016.
Ny ballbinge er forhåndsgodkjent 11.05.2016.
Rapport om rassikring 21.06.2016.
Brev til kommunen 23.06.2016.

Redigerbart bolystkart: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zuUeKeCo_PHM.kMYl0g3Ya9dk
Alle kan gå inn og redigere såfremt de har en Google konto.

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen