Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9
arrow_upward Lag/foreninger/skoler

Sparbudag

 

Sparbudagen 2020 er avlyst grunnet Covid-19.

 

Kontaktperson for Sparbudagen er Birgit Helene Frøseth - epost: birgit-helene@live.no.

 

Sparbudagen historie

Ideen med Sparbudagen er å ha en møteplass for folk i bygda hvor forskjellige aktiviteter i Sparbu er representert. Det første arrangementet var midt på 1980-tallet og gikk over to dager. Til å begynne med forsøkte en seg med litt forskjellig innhold, som underholdning, salg av mat og drikke og presentasjon av lag og foreninger. Etter hvert ble det også salg av lokale produkter. Det viste seg at salgsmessen og matserveringen var det folk var mest interessert i, så dette ble hovedinnholdet. Så har en forsøkt å flette underholdning og kulturaktivitet inn i programmet. Dette er gjort ved egne innslag og ved at en har utstillere som representerer lokal kunst og håndverk.

De første Sparbudagene var på Åsheim. Etter at Mærehallen var ferdig i 1989 ble arrangementet flyttet dit. Styret for Mære samfunnshus og Idrettshall har velvilligst lånt oss lokaler. Mære skole har vært en viktig støtte og har stilt parkeringsareal til disposisjon.

Sparbudagens eiere er Mære sanitetslag, Sparbu bygdekvinnelag, Sparbu idrettslag og Sparbu historielag. Sparbu husflidslag var med inntil 2011. Eierne oppnevner et styre med en representant for hvert lag. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av selve arrangementet. Det krever en del, og i 2011 gikk en over fra to til en dag. Første lørdag i november er innarbeidet som Sparbudag.

Det har i mange år vært gledelig stor oppslutning om Sparbudagen. Hvert år tar vi i mot om lag 40 utstillere. Bygdekvinnelaget serverer kaffe og vaffel, Saniteten serverer rømmegrøt. Sparbu Hornmusikklag og Monikas toradertrio har gledet oss med underholdning mange ganger. Så mange som borti tusen personer har vært innom på de mest besøkte Sparbudagene.

Styre i 2020 er Birgit Helene Frøseth (Idrettslaget), Bente Droigh (Saniteten), Brit Opsal (Bygdekvinnelaget) og Tor Lånkan (Historielaget). 

 

Noen bilder fra tidligere Sparbudager.


Fullsatt Mærehall


Speiderne er alltid på plass.

Sparbudag er populært for både utstillere og besøkende.

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord