Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9

Retningslinjer for fotballaktivitet

Banen på Mære er åpen for organiserte og uorganisert aktivitet. All aktivitet skal skje i henhold til oppdaterte koronavettregler.
Espen Holtan

Oppdatert 1. juni

Fotballens koronavettregler

- Føler du deg syk, bli hjemme

- Maks 20 spillere per gruppe

- Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.

- Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig

- Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes

- Husk gode rutiner for håndhygiene

- Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.

- Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.

- Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.

 

Noen presiseringer fra kretsen:

- Det skal være faste treningsgrupper

- Maks antall spillere ppr. grupe er 20. Dvs at det er ikke mulig å spiller 11 mot 11.

- Kamper skal kun avvikles internt for en gruppe. Dvs at vi ikke kan ha treningskamper mellom de forskjellige årsklassene uten at de er en felles treningsgruppe.

- Hospitering av spillere er tillatt, men i praksis ikke mulig. De som jospiterer må forholde seg til 1-meters regelen og har ikke anledning til kampspilll i ny gruppe.

 

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord