arrow_upward Bolystprosjekt på Mære og Sparbu

Møtereferater

Referat fra møte 17.11.2015.

Notat fra møte 12.04.2016.

Status på oppgavene etter møte 31.08.2016.

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen