arrow_upward Mære Samfunnshus og Idrettshall SA

Kontakt oss

Bestillinger/forespørsler rettes til:

Samfunnshus:

Ivar Frøseth tlf: 74143105 – 99291405

ivar.froseth@ntebb.no

Hall:

Svein Aunøien tlf: 95901042

tursve@ntebb.no

___________________________

LEIESATSER

Idrettshallen pr time

Treningstimer hall kr. 155.- alle dager

Kampavvikling/arr hall kr. 300.- alle dager

Øvrige arr. 15% av brutto billettomsetning, eller etter avtale

Samfunnshuset pr døgn

Hele samfunnshuset kr. 1.500.-

Storsal kr 1.000.-

Lillesal kr. 300.-

Kjøkken kr. 500.-

Rabattordninger (i samfunnshuset) som tidligere

(A-and. –25%, B-and –15%)

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen