Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9
arrow_upward Anlegg

Klubbhuset

Ønsker du å leie klubbhuset til et privat arrangement?

Trenger du å bruke klubbhuset til et møte?

Ønsker du å samle laget til et treff utenom fotballbanen?

Tid for et foreldremøte?

Melding om slike arrangement gjøres via epost klubbhus@sparbu.no eller mob. 907 95 286.

Det er utarbeidet et reglement for klubbhuset som vi spesielt ber lagledere, trenere og andre med verv i klubben gjøre seg kjent med. Melding om slikt arrangement/bruk gjøres via epost til klubbhus@sparbu.no. Foruten nødvendig informasjon som dag/tidspunkt fra - til og hva slags arrangement det dreier seg om, må du også oppgi navn på hvem som er ansvarlig. Viser til reglementet for klubbhuset angående de plikter og ansvar vedkommende har. Husk at slik melding skal bekreftes før du kan bruke klubbhuset. Se link under for reglement for leie av klubbhuset lenger ned.

Ditt arrangement vil da vises i kalenderen til klubbhuset.

Utleie av Klubbhuset:

All bruk av klubbhuset til samling eller møte skal meldes til Huskomiteen. Huset vil også være tilgjengelig for utleie til privat arrangement utenfor klubbens regi, dvs lag, foreninger eller privatpersoner. Bruk kalenderen på nettsiden for å se om lokalene er ledig. Leieprisene er :

Varighet inntil 4 timer:                                       kr.   600,-

Varighet utover 4 timer og opp mot 24 timer:   kr. 1.500,-

Varighet fra 24 - 48 timer:                                 kr. 2.000,-

Prisene inkluderer vask, men leier må selv bære ut søppel, vaske kopper m.m og rydde etter seg.

Kart

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord