Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9

Høringsuttalelse til Masterplan helse

Takk for alle gode innspill og samarbeid ved utarbeidelsen av høringsuttalelse til masterplan helse. Tilbudet på Hamrum bosenter må utvikles etter en desentralisert modell basert på trygghet, nærhet, forutsigbarhet og meningsfylte liv.
Anne Irene Myhr

Høringsuttalelse til Masterplan helse

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord