Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9

Fotballoppstart for skolestarterne

Første fotballtrening for årets skolestartere blir tirsdag 18. august klokka 17-18 på Mære.
Espen Holtan

Sparbu IL har mange gode aktivitetstilbud, og for de fleste er fotball det første møtet med idretten. Fotballaktivitet for skolestartere er preget av mye lek, moro og sosialisering, og er en flott arena for både barn og foreldre til å bli bedre kjent med hverandre. I tillegg til trening på tirsdager vil det også bli mulighet til å delta på noen barnefotballkvelder i løpet av høsten, med kamper i 3'er-fotball.

For å få et godt fotballtilbud til å gå rundt, så er vi avhengig av at mange voksne bidrar, både som trenere og lagledere. Det er ønskelig å dele guttene og jentene i egne lag med en gang, og da kreves det aktivi deltakelse fra foreldre i begge grupper. Nå før oppstart ønsker fotballgruppa å få høre fra de som kan tenke seg å ta på seg en rolle, sånn at lagene er godt rustet for å komme i gang med god aktivitet. Meld din interesse til barnefotballansvarlig i fotballgruppa, Kristian Landstad, på telefon 984 02 132 eller e-post landstad_88@hotmail.com.

Sparbu IL ser fram til å ta i mot en ny gjeng med aktive barn, og håper alle ønsker å delta!

 

Bilde: Fjorårets J6 etter deltakelse på sin første fotballcup.

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord