Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9
arrow_upward Aktuelt
Møtereferater
Møteplaner
Status for oppgavene, tidslinje. Bolystkart.

Bolystprosjekt på Mære og Sparbu

Bolyst - Mære og Sparbu på facebook

Folkemøte Ny Skole og Barnehage på Mære

Opptak og presentasjon fra møtet.

 

 

 

Tidligere aktivitet

Lokalsamfunnets egne tiltak for nærmiljøutvikling, som det samarbeides aktivt med Steinkjer kommune om å gjennomføre.
Målet er at Steinkjer skal framstå som et attraktivt bysentrum med sterke grendesentra omkring – en bygdeby – hvor unge voksne ønsker å bo, flytte til og etablere seg. Det ble invitert bredt, og de som var representert i første møte 17 november 2015 var Coop Extra ved Brit, Idrettslaget ved Merethe Aalberg Veie, Mære Landbruksskole ved Rolf Wensbakk, FAU ved Bodil Østerås og Roar Stornes, Mære skole ved Marit Grøndal, Mære Vel ved Stig Arne Rønning og Seniorene ved Odin Krøke. Astrid Skogseth Fuglesang fra bolystprosjektet og Grete Waaseth fra Steinkjer kommune.
SparbuPortalen brukes til å samle tiltaksplaner referater og all dokumentasjon fra prosjektet.

Under mappen,Status tiltaksplaner, Bolystkart, finner du kartlagte oppgaver og kart hvor de er inntegnet.
Oppstartmøte 17.11.2015.
Brev til kommunen 24.06.2018 om arealplan for Mære.
Folkemøte om Mærekrysset 2.11.2016: Detaljregulering av nytt kryss. Planprogram for nytt kryss.
Lenke til kommunens nettside, hvor alle innbyggere kan levere innspill til kommuneplanens arealdel.
http://www.steinkjer.kommune.no/innspill-til-rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2016.5839597-187727.html 

Link til kommunens oversikt over mulige tilskudd:
http://www.steinkjer.kommune.no/kulturtilskudd.400883.no.html

Link til kommunens bolystportal, under knappen "suksesshistorier" finner du Sparbu og de andre bolystprosjektene i Steinkjer:
http://bolyststeinkjer.no/

Det ble vedtatt og jobbe videre med alternativ 2C.

 

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord