Allidrett høsten 2020

Allidretten høsten 2020 vil ikke settes i gang.
Sparbu idrettslag

Grunnet situasjonen med Covid 19 blir allidretten for høsten 2020 ikke satt i gang.

Reglene som gjelder for innendørsaktivitet forhindrer at idrettslaget kan sette i gang aktiviteten.

Vi vil på nytt med bakgrunn i situasjonen vurdere muligheten for igangsetting etter jul.

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen