Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9

Allidrett høsten 2020

Allidretten høsten 2020 vil ikke settes i gang.
Sparbu idrettslag

Grunnet situasjonen med Covid 19 blir allidretten for høsten 2020 ikke satt i gang.

Reglene som gjelder for innendørsaktivitet forhindrer at idrettslaget kan sette i gang aktiviteten.

Vi vil på nytt med bakgrunn i situasjonen vurdere muligheten for igangsetting etter jul.

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord