Trimposter

Sparbu idrettslag har i mange år hatt trimposter rundt omkring i bygda.
Postene ligger slik at de fleste i bygda har en post som ligger i nærområdet der de bor.

 

Trimkarusellen

Trimkarusellen foregår i perioden 1. mai til 30. september.

Sparbu IL lanserer i år(2018) trimkarusellen for barn i alderen til og med skolealder.
Barn som deltar i trimkarusellen skriver "TK alder" i boka.

TK alder 5 besøk på 5 av 7 trimposter i perioden
TK 10 besøk på 6 av 7 trimposter i perioden
TK+ 15 besøk på 6 av 7 trimposter i perioden

Kart trimposter

Premier blir uttrekt etter perioden.

Besøk til trimpostene

Post 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Furuberget 5206 5550 5206 5588 6470 5567 5045
Grindberg 5915 6035 5915 8440 7478 8095 6931
Krikaberget 812 886 812 1153 1127 871 811
Vistavåttån 1655 1477 1655 1490 1287 1270 1053
Sorgenfri 1120 1150 1120 1616 1640 2714 1665
Husmannshalla 0 0 0 621 2173 2017 2605
Gløshaugen(juni 2018) 0 0 0 0 0 0 2050
Sørenghaugen 0 0 0 0 1462 1524 1260
Marsteinsvola 0 0 ? 411 283 440 590
Besøk på alle 9 trimposter 14708 15098 14708 19319 21920 22498 22010

 


Trimpostene ligger også på nettstedet UT.no og Norgeskartet.

Ta gjerne bilder og benytt våre "#hashtagger" på sosiale media(facebook,instagram,twitter,snapchatt) når du er ute på våre trimposter.

Furuberget ut kartverket #Furuberget TK alder, TK, TK+
Grindberg ut kartverket #Grindberg TK alder, TK, TK+
Vistavåttån ut kartverket #Vistavåttan TK alder, TK, TK+
Sorgenfri ut kartverket #Sorgenfri TK alder, TK, TK+
Krikaberget ut kartverket #Krikaberget TK alder, TK, TK+
Husmannshalla ut kartverket #Husmannshalla TK alder, TK, TK+
Gløshaugen(juni 2018) ut kartverket #Gløshaugen TK alder, TK, TK+
Sørenghaugen ut kartverket #Sørenghaugen  
Volhaugen ut kartverket #Volhaugen  
Marsteinsvola ut kartverket #Marsteinsvola  

 


Volhaugen og Marsteinsvola

Dette er også trimposter som kan være av interesse.

Sparbu IL har trimbok på Marseinsvola, denne posten og Volhaugen er ikke med i trimkarusell.

Men det er fint om dere skriver navn i boka når der er på det fine utsiktspunktet som grenser til Sparbu mot Verdal og Inderøy.

Det er merket sti fra Stubsetertjønna.

 

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Om Sparbuportalen