arrow_upward Trim

Trimposter

Gjesteboka benyttes i år til å registere besøk på postene.

Sparbu idrettslag har i mange år hatt trimposter rundt omkring i bygda.
Postene ligger slik at de fleste i bygda har en post som ligger i nærområdet der de bor.

 

Trimkarusellen

Trimkarusellen foregår i perioden 1. mai til 30. september.

Sparbu idrettslag sin trimkarusell er tilgjengelig også for barn i alle aldre.
I 2020 er Sørenghaugen også blant postene som inngår i trimkarusellen.

TK3 3 besøk på 5 av 8 poster (barn yngre enn skolealder, skriv barnehage bak navnet i boka)
TK5 5 besøk på 5 av 8 poster (barne- og ungdomskole, 1-7 trinn, skriv klasse bak navnet i boka)
TK10 10 besøk på 5 av 8 poster (voksen)
TK15 15 besøk på 5 av 8 poster (voksen)

Avkrysningsskjema for barn i barnehage og skolealder 1-7 trinn og til de som måtte ønske det.

Generell informasjon på trimpostene.

Kart trimposter

Premier blir uttrekt etter perioden.

Besøk til trimpostene

Post 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Furuberget 5206 5550 5206 5588 6470 5567 5045 4665  
Grindberg 5915 6035 5915 8440 7478 8095 6931 6553  
Krikaberget 812 886 812 1153 1127 871 811 778  
Vistavåttån 1655 1477 1655 1490 1287 1270 1053 867  
Sorgenfri 1120 1150 1120 1616 1640 2714 1665 *  
Husmannshalla 0 0 0 621 2173 2017 2605 1744  
Gløshaugen(juni 2018) 0 0 0 0 0 0 2050 3839  
Sørenghaugen 0 0 0 0 1462 1524 1260 1578  
Marsteinsvola 0 0 ? 411 283 440 590 343*  
Besøk på alle 9 trimposter 14708 15098 14708 19319 21920 22498 22010    

 


Trimpostene ligger også på nettstedet UT.no og Norgeskartet.

Ta gjerne bilder og benytt våre "#hashtagger" på sosiale media(facebook,instagram,twitter,snapchatt) når du er ute på våre trimposter.

Furuberget ut kartverket #Furuberget TK3, TK5, TK10, TK15    
Grindberg ut kartverket #Grindberg TK3, TK5, TK10, TK15 Om posten  
Vistavåttån ut kartverket #Vistavåttan TK3, TK5, TK10, TK15 Om posten  
Sorgenfri ut kartverket #Sorgenfri TK3, TK5, TK10, TK15 Om posten  
Krikaberget ut kartverket #Krikaberget TK3, TK5, TK10, TK15 Om posten  
Husmannshalla ut kartverket #Husmannshalla TK3, TK5, TK10, TK15 Om posten  
Gløshaugen ut kartverket #Gløshaugen TK3, TK5, TK10, TK15 Om posten Stedsnavn
Sørenghaugen ut kartverket #Sørenghaugen TK3, TK5, TK10, TK15    
Volhaugen ut kartverket #Volhaugen     Kart Volhaugen
Marsteinsvola ut kartverket #Marsteinsvola      
Sveaplassen ut kartverket #Sveaplassen   Om posten  
Mæreskardet ut kartverket #Mæreskardet   Om posten  

 


Volhaugen og Marsteinsvola

Dette er også trimposter som kan være av interesse.

Sparbu IL har trimpost på Marseinsvola, denne posten og Volhaugen er ikke med i trimkarusell.
Gjesteboka benyttes for å registrere besøk på Marsteinsvola.

Men det er fint om dere registrerer når der er på det fine utsiktspunktet som grenser til Sparbu mot Verdal og Inderøy.

Det er merket sti fra Stubsetertjønna.

 

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen