Torbjørn Grande

Åsheim forsamlingshus, Mærehallen, Sparbu idrettslag og seniorgruppa

Med Torbjørn Grande har lokalsamfunnet i Sparbu mistet en viktig og lojal støttespiller. Det er mange prosjekter i bygda der han har vært sentral for å få oppgaver gjort. Han hadde greie på det meste og fikk unna det som skulle gjøres når han deltok.

Torbjørn var tilsynelatende en stillferdig person, men når noe skulle gjøres, var han både effektiv og handlekraftig og en leder med naturlig autoritet.  Ofte var har planlegger, leder og ikke minst - håndverker på sitt beste der han stilte opp. 

Han var involvert i mange oppgaver ved Åsheim forsamlingshus, Mærehallen og Varmestua ved lysløypa, for å nevne noe. Der han var, gikk det greit unna og prosjektene ble fullført på en skikkelig god måte. Torbjørn var en handlingens mann som var god til å få de som arbeidet sammen med han med på laget. Han var i seg sjøl et eksempel til etterfølgelse, han stod på hardt.

På Torbjørn Grande sin 90-årsdag 1, juni i år, omtalte Trønder-Avisa han som en hardhaus.  Det er en betegnelse vi slutter oss fullt og helt til. Det ble sagt etter et uhell han hadde i februar i år at han aldri hadde vært syk eller på sykehus. Han har alltid virket sterk og sunn og utført aktiviteter på sine eldre dager vi ikke forbinder med folk i hans alder. At han likte å være aktiv, viste han med hele sin måte å være på. Han syklet hele sommeren, han gikk på ski så sant det var snø og muligheter for det og han besøkte flittig trim- og orienteringsposter både i Sparbu og Verdal. Etter å ha fylt 89 år var han på langtur til en orienteringspost i Sulsjøområdet, sammen med en trimkamerat fra bygda. Turen tok 13 timer. Det vitner om både god fysikk og sterk vilje. Han hadde evne til å gjøre det han hadde lyst til, det som ga livet meining.

Bygdesamfunnet i Sparbu har mye å takke Torbjørn Grande for. Han har vært en god og viktig medspiller i lokalmiljøet etter at han flytta hit som 25-åring.

Takk for all positiv deltakelse Torbjørn!

Vil lyser fred over ditt minne.

 

Åsheim forsamlingshus, Mærehallen, Sparbu idrettslag og seniorgruppa.

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Om Sparbuportalen