Parkering tilknytning til aktivitetsparken

Vi er nå inne i en periode med litt tungvinte løsninger for parkering og
ankomst til Aktivitetsparken, men vi får holde ut i noen uker med denne
situasjonen.
Sparbu IL

På bildet er anleggsgjerdet anvist med rød linje.
Det omfatter nesten alt vi tidligere har benyttet til parkering.
Det er nå derfor parkering på skolegården, ved siden av hallen nedenfor SFO og foran hallen (gule felt).
Følg gangveien rundt gjerdet, opp over åkeren til Bragstad og opp på Aktivitetsparken (grønn linje).
Det et anlagt midlertidig gangvei langs gjerdet over åkeren.
Vi oppfordrer til å forsøke å unngå parkering langs Kringlaveien og på gangveien så langt det lar seg gjøre. Dette av trafikksikkerhetshensyn. Det vil ved store arrangement være nødvendig å benytte plassen ved Coop Extra til parkering.

Håper alle er tålmodige i en periode med denne løsningen.
Det blir veldig mye bedre snart [😉]

 

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen