Organisasjon

Sparbu Småbåthavn AL er organisert med et styre som velges av årsmøtet. Alle som eier en båtplass er andelseiere og har stemmerett.

 

For 2013 - 2014 består styret av

Leder : Joar Leon Berg
Nestleder : Tore Buås

Kasserer : Sturla Hammer

Styremedlem : Einar Nøvik
Styremedlem :
Brynjulf Hæstad
Styremedlem :
Asbjørn Solberg

Vararepresentant 1 :
Jon Holden
Vararepresentant 2 :
Per Håvan

Andre verv
Revisor : Steinar Hellan
Revisor : Bjørn Risholt

Valgkomite : Kjell Nøvik

: Audun Austheim

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Om Sparbuportalen