arrow_upward Sparbu IL
CARE avtale
Min idrett

Medlemskap

Sparbu IL har to typer medlemskap.

Familiemedlemskap som er tilrettelagt for familie og enkeltmedlemskap for den enkelte.

Som medlem i Sparbu IL kan du også benytte deg av Sparbu IL sine rabattavtaler med Malmo Sport, Steinkjer og Nava sport, Verdal.
For 2020 kan du også benytte deg av samarbeidavtalen med CARE treningssenter.

 

Kontingenter
Familiemedlemsskap Enkeltmedlem
  • Alle i familien
    (Barn/ungdom inntill fylte 18 år)
  • Forsikring
  • Rabattavtaler
  • Enkeltmedlem
  • Forsikring
400,- kroner 200,- kroner

 

 

Har du problemer med "Min idrett"? Eller ønsker å få tilsendt faktura?
Ta kontakt via medlem@sparbu.no.

 

Alle aktive idrettsutøvere i idrettslaget  betale medlemskontingenten for at forsikringen skal gjelde.

 

Takk for at du via ditt medlemskap støtter Sparbu IL sitt arbeid.

 


 

Utsending av faktura på kontingent


 

Treningsavgifter

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen