Retningslinjer for fotballaktivitet

Banen på Mære er åpen for organiserte og uorganisert aktivitet. All aktivitet skal skje i henhold til oppdaterte koronavettregler.
Espen Holtan

Oppdatert 15. mai

Den organiserte aktiviteten på banen tilrettelegges etter anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NFF Trøndelag og Steinkjer kommune. Denne siden oppdateres fortløpende med endringer i retningslinjer.

For spillere som skal delta på treninger gjelder følgende:

- Alle som deltar på treninger i klubben skal være symptomfrie og friske.

- Ta hensyn til smittevern også til og fra trening. Samkjøring anbefales ikke om man ikke kan ta hensyn til gjeldende smittevernregler. Hold minst én meters avstand til hverandre på vei inn og ut fra banen.

- Det anbefales at alle spillere medbringer egen ball til trening. Denne vaskes hjemme før og etter treningen.

- Spillernes egne saker må være samlet i en sekk/bag og plasseres ved den sonen de skal være, med minst én meters avstand til andre spilleres utstyr.

- Det anbefales ikke at spillerne har med seg mobiltelefon til treningen. Om den må medbringes skal den plasseres i sekken under hele treninga.

- Det er tillatt å heade, samt å ta ballen med hendene.

- Toalett er tilgjengelig på baksiden av klubbhuset.

I tillegg gjelder følgende for gjennomføring av treninger:

- Maks 20 spillere per gruppe for aldersgruppen 10-18 år. Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 7-9 år.En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

- Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

- Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre

- Kjegler og annet utstyr bør rengjøres mellom hver trening. Bruk vasken utenfor klubbhuset.

- Lagledere skal hold kontroll på lister for hvem som har deltatt på hver enkelt trening, både spillere og voksne. Dette for eventuell smittesporing.

Retningslinjer for bruk av baner og for gjennomføring av trening er i stadig endring, så følg med på denne siden for oppdateringer.

 

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen