Sparbu-portalen

 
Min idrett

Treningsavgift fotball 2018

J/G 16 og 17 2000
J/G 14 og 15 1800
J/G 13 1600
J/G 11 og 12 1200
J/G 8,9 og 10 800
J/G 7 600

Max. treningsavgift pr. familie er kr. 3500 pr år. 
Lagledere og trenere er fritatt for treningsavgift for sine barn.

Alle som deltar på organiserte fotballaktiviteter i Sparbu il SKAL være medlemmer i idrettslaget! Se hovedlaget for mer info om kontigent.

 

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold