Sparbu-portalen

 
Min idrett

Sjøboden

 


Sjøboden er båtforeningens felles lokale. Dette ligger i tilknytning til ei naustrekke som disponeres av en del av andelseierne i Sparbu Småbåthavn. Sjøboden ble oppusset i 2010 og benyttes til møter i båtforeningen i tillegg til at det leies ut til private arrangement.

 

 

 

 

Sjøboden

 

 

 

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold