Sparbu-portalen

 
Min idrett

Trimposter

Sparbu idrettslag har i mange år hatt trimposter rundt omkring i bygda.
Postene ligger slik at de fleste i bygda har en post som ligger i nærområdet der de bor.

 

Trimkarusellen

Trimkarusellen foregår i perioden 1. mai til 30. september.

Sparbu IL lanserer i år(2018) trimkarusellen for barn i alderen til og med skolealder.
Barn som deltar i trimkarusellen skriver "TK alder" i boka.

TK alder 5 besøk på 5 av 7 trimposter i perioden
TK 10 besøk på 6 av 7 trimposter i perioden
TK+ 15 besøk på 6 av 7 trimposter i perioden
  • Furuberget
  • Vistavåttan
  • Sorgenfri
  • Grindberg
  • Krikaberget
  • Husmannshalla
  • Gløshaugen

Kart trimposter

Premier blir uttrekt etter perioden.

Besøk til trimpostene

Post 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Furuberget 5206 5550 5206 5588 6470 5567  
Grindberg 5915 6035 5915 8440 7478 8095  
Krikaberget 812 886 812 1153 1127 871  
Vistavåttån 1655 1477 1655 1490 1287 1270  
Sorgenfri 1120 1150 1120 1616 1640 2714  
Husmannshalla 0 0 0 621 2173 2017  
Gløshaugen(juni 2018) 0 0 0 0 0 0  
Sørenghaugen 0 0 0 0 1462 1524  
Marsteinsvola 0 0 ? 411 283 440  
Besøk på alle 8 trimposter 14708 15098 14708 19319 21920 22498  

 


Trimpostene ligger også på nettstedet UT.no og Norgeskartet.

Ta gjerne bilder og benytt våre "#hashtagger" på sosiale media(facebook,instagram,twitter,snapchatt) når du er ute på våre trimposter.

Furuberget ut.no #Furuberget TK alder, TK, TK+
Grindberg ut.no #Grindberg TK alder, TK, TK+
Vistavåttån ut.no #Vistavåttan TK alder, TK, TK+
Sorgenfri ut.no #Sorgenfri TK alder, TK, TK+
Krikaberget ut.no #Krikaberget TK alder, TK, TK+
Husmannshalla ut.no #Husmannshalla TK alder, TK, TK+
Gløshaugen(juni 2018) ut.no #Gløshaugen TK alder, TK, TK+
Sørenghøugen ut.no #Sørenghaugen  
Volhaugen ut.no #Volhaugen  
Marsteinsvola ut.no #Marsteinsvola  

 


Volhaugen og Marsteinsvola

Dette er også trimposter som kan være av interesse.

Sparbu IL har trimbok på Marseinsvola, denne posten og Volhaugen er ikke med i trimkarusell.

Men det er fint om dere skriver navn i boka når der er på det fine utsiktspunktet som grenser til Sparbu mot Verdal og Inderøy.

Det er merket sti fra Stubsetertjønna.

 

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold