Sparbu-portalen

 
Min idrett

Hovedlaget

Leder for hovedlaget er Bente Aunet Bragstad (leder@sparbu.no, 918 65 623)

 

Hovedstyret

Rolle Navn Epost Telefon Varighet
Leder Bente Aunet Bragstad leder@sparbu.no 918 65 623 1 år
Nestleder Bjørnar Solberg klubbhus@sparbu.no 414 58 710 2 år
Styremedlem, kasserer Robert Ødegård kasserer@sparbu.no 917 37 496  
Styremedlem, medlemsansvarlig Frode Sørhaug medlem@sparbu.no 975 15 653 2 år
Styremedlem Merethe Aalberg Veie   920 98 907  
1. Vara Anders Bashev     1 år
2. Vara Julie Opheim Hirkjølen     1 år
3. Vara Solgunn Viem     1 år

 

 

 

Organisasjonsplan

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold