Sparbu-portalen

 
Min idrett

Kontakt oss

Bestillinger/forespørsler rettes til:

Samfunnshus:

Ivar Frøseth tlf: 74143105 – 99291405

ivar.froseth@ntebb.no

Hall:

Svein Aunøien tlf: 95901042

tursve@ntebb.no

___________________________

LEIESATSER

Idrettshallen pr time

Treningstimer hall kr. 155.- alle dager

Kampavvikling/arr hall kr. 300.- alle dager

Øvrige arr. 15% av brutto billettomsetning, eller etter avtale

Samfunnshuset pr døgn

Hele samfunnshuset kr. 1.500.-

Storsal kr 1.000.-

Lillesal kr. 300.-

Kjøkken kr. 500.-

Rabattordninger (i samfunnshuset) som tidligere

(A-and. –25%, B-and –15%)

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold