Sparbu-portalen

 
Min idrett

Mære Samfunnshus og Idrettshall SA

Mære Samfunnshus og Idrettshall SA (MSI) leier ut sine lokaler til private og offentlige formål. Den største bruken av anlegget i dag er til Sparbu IL og Mære Barneskole. Lokalene er bestående av idrettshallen, samfunnshuset inklusive kjøkken og to klasserom.

I tilegg til utleie i forbindelse med dåp og konfirmasjon, opplever vi at lokalene også er aktivt i bruk gjennom aktiviteter gjennom Mære Songlag, Sparbu IL Handball og Mære Skytterlag. Mære Samfunnshus og Idrettshall huser også arrangmentet Sparbu-dagen hver høst.

Leiepriser og annen informasjon finner du i årsmeldingen nedenfor, ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål. Ønsker din bedrift å ha reklameplakat i vår nyoppussede Idrettshall, vennligst kontakt styreleder eller trykk på knappen på nettsiden her som heter "Bli sponsor".

Årsmelding 2017

Vedtektene

 

Styret Mære Samfunnshus og Idrettshall SA etter årsmøtet 28.03.17

Verv

Navn/Adresse

Tlf/e-post/Adresse

Leder

Svein Aunøien

959 01042

tursve@ntebb.no

Tuvskogvegen

7710 Sparbu

Nestleder

Bjørn Egil Søraa

480 99576

bjorn.egil.sora@ntebb.no

Bergplassveien 2

7710 Sparbu

Kasserer

Roar Krøke

909 52920

roar.kroeke@gmail.com

Referent

Lisa Jenssen

470 42 434

lisa_jenssen@hotmail.com

Tuvlivegen 6

7710 Sparbu

Styremedlem,

Kommunal rep.

Brit Eli Holan Nordal

97 74 70 50

brit.eli.holan.nordal@steinkjer.kommune.no

7710 Sparbu

Varamedlem 1)

Kristin Wibe

kristin.wibe@felleskjopet.no

7710 Sparbu

Varamedlem 2)

Marthe Eek

934 49 477
marthe.eek@gmail.com

Lihaugvn 20 a

7710 Sparbu

Varamedlem 3)

Ivar Frøseth

74143105 – 99291405

ivar.froseth@ntebb.no

7710 Sparbu

 

Postadresse: Mære Samfunnshus og Idrettshall SA, Postboks 3, 7710 Sparbu

Fakturaadresse: Mære Samfunnshus og Idrettshall SA v/Roar Krøke, Tuvlivegen 18, 7710 Sparbu

 

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold