Sparbu-portalen

 
Min idrett

Sparbu Småbåthavn AL


Sparbu Småbåthavn ble etablert i 1985, og disponerer nå et flott anlegg i Landvikbukta ved Borgenfjorden. I tilknytning til båtanlegget er det kommunale friområdet i Landvikbukta. Båtforeningen har i mange år hatt ansvar for sommervedlikehold av anlegget (plenklipping, rydding mm) gjennom en avtale med Steinkjer kommune. Sommeren 2012 ble det laget tre flotte grillplasser. Kommunen ga økonomisk støtte og båtforeningen utførte arbeidet.

Båthavna består av ei brygge med til sammen 24 båtplasser. På grunn av stor pågang etter båtplasser, har vi planene klare for ei ny brygge og legger ut 24 nye båtplasser for salg. Det gir mange fler mulighet til å få adgang til fjorden!

 

 

 

Landvikbukta friområde

 

 

 

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold