Sparbu-portalen

 
Min idrett

Medlemskap

Sparbu IL har to typer medlemskap.

Familiemedlemskap som er tilrettelagt for familie og enkeltmedlemskap for den enkelte.

Som medlem i Sparbu IL kan du også benytte deg av Sparbu IL sine rabattavtaler med Malmo Sport, Steinkjer og Nava sport, Verdal.

 

Kontingenter
Familiemedlemsskap Enkeltmedlem
 • Alle i familien
  (Barn/ungdom inntill fylte 18 år)
 • Forsikring
 • Rabattavtaler
 • Enkeltmedlem
 • Forsikring
400,- kroner 200,- kroner

 

Kontingenten kan også betales ved bruk av nettbank til følgende kontonr.
Skriv hvem (navn på enkeltmedlem/familie) innbetalingen er i fra.

 •  4410.06.41493

 

Ved spørsmål ta kontakt via medlem@sparbu.no.

 

Alle aktive idrettsutøvere i drettslaget  betale medlemskontingenten for at forsikringen skal gjelde.

 

Takk for at du via ditt medlemskap støtter Sparbu IL sitt arbeid.

 


 

Utsending av faktura på kontingent

 • Sparbu IL sender ut epost med lenke til "Min idrett" hvor faktura ligger.
  Faktura med KID og kontonr. kan sendes som vedlegg i epost,- gi oss da beskjed på epost(medlem@sparbu.no)/mobil(97515653)
   
 • Familier som får tilsendt faktura på kontingent kan oppleve å få flere fakturaer.
  Vel og merke skal fakturaene ha samme KID og det er kun den ene fakturaen som må betales.
   
 • Har du betalt kontingent til Sparbu IL uten KID?
  Gi oss gjerne beskjed på epost(medlem@sparbu.no)/mobil(97515653) slik at vi får oppdatert vårt medlemsregister og eventuellt kredittert utestående beløp. Husk å oppgi epostadresse, mobilnummer, familiemedlemmer med fødselsdato.
   

 

Treningsavgifter

Sparbu Idrettslag
Org.: 975512460
Mob.: 918 65 623
trivsel - mulighet - omsorg - trygghet - samhold