Furuberget - anleggsarbeid

Det foregår anleggsarbeid på Furuberget slik at stien ikke er like fremkommelig. Spesielt for vogn, rullator eller rullestol.
Trimgruppa

Det er mulig å gå utenfor stien for de som ikke er avhengig av vogn, rullator eller rullestol.

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen