Bøkene på trimpostene er nå lagt ut igjen

Vi oppfordrer alle som kan til å benytte Gjesteboka til registrering av tur på våre trimposter.
Til de som ikke benytter appen er nå bøker lagt ut på trimpostene slik at de kan legge inn summen av turer etter 22. mars og frem til i dag. Videre kan man registrere som vanlig.
Trimgruppa

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen