Bankett - 17. august 2019

Sparbu idrettslag har den store glede å invitere til Bankett.
Lørdag 17. august kl. 1900 i Mære samfunnshus.
Mære samfunnshus og idrettshall, Sparbu IL - fotballgruppa

Påmelding: samfunnshuset@sparbu.no

Se ogå invitasjon på facebook.

Kontakt oss

Sparbu idrettslag

Organisasjonsnummer: 975512460

Telefonnummer: +47 918 65 623

Epost: leder@sparbu.no

Post: Sparbu idrettslag, Postboks 9, 7733 Sparbu

Om Sparbuportalen